“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471439

Müəlliflər

1) MÜALİCƏVİ-КОSMETOLOJİ КREM VƏ ONUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖ...

Zeynəb K.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası